Contacts

Offices and production shops (delivery address)

Frýdecká 633/288
718 00 Ostrava – Kunčičky

Company registered office (invoicing address)

Mostní 812
720 00 Ostrava – Hrabová

ID No.: : 25876066
VAT No.:: CZ25876066

Contact details

E-mail: info@rmkovo.cz
Web: http//:www.rmkovo.cz

Contact persons

Radim Mácha
Managing Director
Mobil: +420 777 740 001
E-mail:macha@rmkovo.cz

Bc. Tomáš Hartoš, DiS
Chief Operating Officer
Mobil: +420 775 852 609
E-mail:hartos@rmkovo.cz

Vendula Máchová
Assistant to the executive
Mobil: +420 775 852 842
E-mail:machova@rmkovo.cz

Map

Office block and production shop