Technologie

Specializujeme se na zakázkovou strojírenskou výrobu. Vyrábíme na základě zákazníkem dodané výkresové dokumentace. Jsme odborníky v oblasti třískového strojního obrábění svařenců, výpalků a průmyslových odlitků na obráběcích strojích. Děláme také renovace funkčních částí opotřebených strojních zařízení a dílců, včetně návarů renovovaných ploch. Veškeré konstrukční oceli jsou obráběny s přesností na setiny milimetru. Před expedicí podléhá každý náš obrobek přísné výstupní kontrole, aby se maximálně zamezilo případným reklamacím. Používáme pouze certifikovaná měřidla, která podléhají pravidelnému servisu a metrologické kalibraci. Stejným způsobem se staráme také o naše stroje, abychom byli stále schopni dodržet předepsanou přesnost našich obrobků.

Obrábění 

WHN13.8CNC

Disponujeme CNC stolovými horizontálními vyvrtávačkami a tříosým CNC obráběcím centrem. Obráběcí hala je zateplená, vytápěná a je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5.000  a  3.200 kg.

 

Strojový park

WHN13CNC

WFT11CNCIMG_20151126_083743

 

 

 

 

 

 

 

CNC horizontální vyvrtávačky

Typ stroje Upínací plocha stolu

Rozjezd v osách (mm)

Výsun vřetene W Nosnost stolu
  (mm) X Y Z (mm) (kg)

TOS Varnsdorf WHN13CNC

2.500 x 1.800 3.500 2.000 1.250 800 12.000
Fermat     WHN13.8CNC 2.500 x 1.800 3.500 2.000 1.250 800 12.000
Fermat            WFT11CNC (2x)
1.800 x 1.400 3.000 2.000 1.250 700 8.000

CNC obráběcí centrum

Typ stroje Upínací plocha stolu Rozjezd v osách (mm) Maximální výška obrobku Nosnost stolu
  (mm) X Y Z (mm) (kg)
STYLE BT1500E 500 x 1.850 1.500 650 600 400 1.300

 

Ostatní výrobní možnosti

V průmyslovém areálu RM KOVO se soustředí další úzce specializovaní partneři, díky kterým jsme schopni pro vlastní výrobu zabezpečit svařovací kapacity jak v černém tak v nerezovém materiálu, certifikovaný svářečský dozor a případnou montáž strojních podskupin a celků. Celá výroba je takto centralizovaná do jednoho areálu, což urychluje výrobu a minimalizuje logistické náklady.

Díky bohatým kooperačním možnostem s kvalitními obchodními partnery zabezpečujeme také tryskání, žíhání, různé druhy povrchových úprav atd. Okrajově se zabýváme také prodejem hutních materiálů.