Technologie

Specializujeme se na zakázkovou strojírenskou výrobu. Vyrábíme na základě zákazníkem dodané výkresové dokumentace. Jsme odborníky v oblasti třískového strojního obrábění svařenců, výpalků a průmyslových odlitků na obráběcích strojích. Děláme také renovace funkčních částí opotřebených strojních zařízení a dílců, včetně návarů renovovaných ploch. Veškeré konstrukční oceli jsou obráběny s přesností na setiny milimetru. Před expedicí podléhá každý náš obrobek přísné výstupní kontrole, aby se maximálně zamezilo případným reklamacím. Používáme pouze certifikovaná měřidla, která podléhají pravidelnému servisu a metrologické kalibraci. Stejným způsobem se staráme také o naše stroje, abychom byli stále schopni dodržet předepsanou přesnost našich obrobků.

Obrábění 

WHN13.8CNC

Disponujeme CNC a NC univerzálními horizontálními vyvrtávačkami, tříosým CNC obráběcím centrem a karuselem. Obráběcí hala je zateplená, vytápěná a je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5000 kg.

Strojový park

WHN 13 CNCSTYLE BT 1500EWHN 10 CNC

 

 

 

  

 

 

Horizontální vyvrtávačky

Typ stroje Upínací plocha stolu Rozjezd v osách (mm) Výsun vřetene W Nosnost stolu
  (mm) X Y Z (mm) (kg)
WHN13CNC 2.500 x 1.800 3.500 2.000 1.250 800 12.000
WHN13.8CNC 2.500 x 1.800 3.500 2.000 1.250 800 12.000
WHN10CNC 1.000 x 1.120 1.250 1.120 940 630 3.000
WH10NC 1.000 x 1.120 1.250 1.120 940 630 3.000

CNC obráběcí centrum

Typ stroje Upínací plocha stolu Rozjezd v osách (mm) Maximální výška obrobku Nosnost stolu
  (mm) X Y Z (mm) (kg)
STYLE BT1500E 500 x 1.850 1.500 650 600 400 1.300

Karusel

Typ stroje Průměr upínací desky Maximální točný průměr Točná výška Nosnost stolu
  (mm) (mm)     (mm) (kg)
SK12 1.200 1.250 700 5.000

 

Ostatní výrobní možnosti

V průmyslovém areálu RM KOVO se soustředí další úzce specializovaní partneři, díky kterým jsme schopni pro vlastní výrobu zabezpečit svařovací kapacity jak v černém tak v nerezovém materiálu, certifikovaný svářečský dozor a případnou montáž strojních podskupin a celků. Celá výroba je takto centralizovaná do jednoho areálu, což urychluje výrobu a minimalizuje logistické náklady.

Díky bohatým kooperačním možnostem s kvalitními obchodními partnery zabezpečujeme také tryskání, žíhání, různé druhy povrchových úprav atd. Okrajově se zabýváme také prodejem hutních materiálů.